de Bergklanken

Boekingen: http://www.debergklankenluttenberg.nl/pages/contact.php

Website: http://www.debergklankenluttenberg.nl/

In 1978 werd in Buurtwerk Luttenberg diverse malen aandacht gevraagd voor meer muziekonderwijs en/of de eventuele oprichting van een muziekkorps. Begin 1979 werd vanuit Buurtwerk door Gerard Terhorst en Jan Otten het initiatief genomen om na te gaan of en hoe deze wens ten uitvoer gebracht zou kunnen worden. Door een werkgroep van 6 personen, te weten Gerard Terhorst, Frans Tijs, Theo Kemper, Jos Tijs, Rudy de Heus en Jan Otten werd de belangstelling daarvoor onder de bevolking gepeild. Er meldden zich 28 personen. Dit aantal was voldoende om in mei 1979 te starten met een cursus A.M.V. onder leiding van 3 studenten van het Conservatorium te Zwolle, Han Koek, Martin Oosterwijk en Gert Leurink. En dus kon worden overgegaan tot de aanschaf van tweedehands instrumenten. Dankbaar hebben we daarbij gebruik mogen maken van de kennis van de heer Antoon Berghuis, lid van onze zustervereniging Sint Caecilia Heeten, die ons in het fanfarewereldje (en later ook in Kevelear) wegwijs heeft gemaakt.

 

Vanaf oktober 1979 werd de A.M.V. vervolgd met de opleiding voor het bespelen van een blaasinstrument. Voor het geven van saxofoonlessen kwam Jan Gerritsen naar Luttenberg. Hij gaf in de oude brandweerkazerne les, niet alleen in het leren bespelen van de saxofoon, maar ook in het lopen en blazen tegelijk en in het uit het hoofd spelen van de muziekstukken. Al doende kwam de oprichting van een fanfare van de grond. Het eerste dagelijkse bestuur bestond uit de heren Theo Kemper (voorzitter), Jan Otten (secretaris) en Gerard Terhorst (penningmeester).

In 1980 werd er op een trailer met een platte laadbak voor het eerst deelgenomen aan de optocht van het Luttenbergs Feest. Van de 3 conservatoriumstudenten werd Han Koek de definitieve dirigent en docent van de fanfare, functies die hij ruim 26 jaar op meer dan verdienstelijke wijze heeft vervuld. Daarna en tot op heden heeft Uilke de Vries het dirigeerstokje van hem overgenomen.

In 1981 bleek al snel, dat een fanfare zonder de steun van een drumband moeilijk medewerking kon verlenen bij optochten e.d. In dit jaar werd de drumband opgericht onder leiding van Herman Kleinhorsman. Na Tonnie Klein Douwel heeft Martin Alferink de instructie overgenomen.

Onder de leden werd nagedacht over de naam van de vereniging. Riet Koggel-Alferink, onze huidige voorzitter, kwam met de prachtige naam van "De Bergklanken". Zo zachtjes aan werd het tijd om aan uniformen te gaan denken. Bij het bestuur leefde de gedachte, dat het 1e lustrum in 1984 een zeer gunstig moment zou zijn. De aanschaf van uniformen voor de fanfare en drumband zou een uitgave betekenen van ongeveer ƒ 25.000,00. Door een geweldige bijdrage uit de bevolking van ƒ 14.000,00 en resterende bijdragen van diverse instellingen, verenigingen en niet te vergeten het Anjerfonds konden op de eerste avond van het Luttenbergs Feest de nieuw aangeschafte rood/blauwe uniformen getoond worden. Inmiddels werden die tweedelige uniformen in 2004, bij gelegenheid van de viering van ons 25-jarig bestaan, vervangen door driedelige donkerblauwe exemplaren.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment