De Stroatkjals

Boekingen: Herman Korenromp 0572-301892

Website: http://www.stroatkjals.nl/

Op een mooie zomeravond in 1996 zaten een stel kerels op een verjaardag bij elkaar.


Onder het genot van een goed glas bier werd het idee gelanceerd om een mannenkoor op te richten met als doel het zingen van een Nederlandstalig repertoire in een  gezellige sfeer, bij voorkeur op straat. Het idee werd met veel enthousiasme ontvangen, maar gezien de op handen zijnde vakantieperiode nog even in de ijskast gezet.
Ondanks de vrieskou buiten werd het plan op 5 januari 1997, tijdens een nieuwjaarsborrel bij Herman Korenromp, binnen weer ontdooid en een zevental Kjals begon serieus gestalte te geven aan de oprichting van het nieuwe koor.
Het was op die avond (of vroege ochtend) dat, nadat vele namen de revue waren gepasseerd, het mannenkoor "De Stroatkjals" het levenslicht zag. Al snel groeide het koor uit tot zo'n 20 Kjals. Met als begeleiding een accordeon en een grote trom sloegen we driftig aan het repeteren. De eerste nummers werden door enkele koorleden overal vandaan geplukt en zo goed en zo kwaad als het ging, ingestudeerd. Na enkele weken kon dat  zelfs gebeuren onder leiding van een heuse muzikale leider in de persoon van Jan Neppelenbroek. Via een oefenruimte in basisschool "De Esmoreit", de kantines van resp. een schildersbedrijf, de plaatselijke tennisvereniging en een leegstaand winkelpand, kwamen we terecht in ons huidige onderkomen: het gebouw van ijsclub "'t Wak" te Luttenberg.
We zijn erg blij met 'ons honk', waar we elke woensdagavond samenkomen om met veel plezier te reperteren en daarna nog gezellig een potje bier te drinken. Sterke verhalen en een goede mop vinden daarbij een gewillig oor.
Ondanks alle gezelligheid was het wel zaak geworden om aan optredens te komen. Daarom hebben we op eigen initiatief ons debuutoptreden gehouden op 30 april '97 op de Oranjemarkt van basisschool "Esmoreit" te Luttenberg. Diezelfde middag nog werden we uitgenodigd voor een muzikale omlijsting van het zgn. openluchtbuffet,  georganiseerd door de Luttenbergse middenstand. Ondanks het feit dat we nog maar zes nummers kenden, hebben we de gehele middag gezongen en het werd een daverend succes. Een betere start hadden we niet kunnen wensen...
Nu, ruim 13 drukke maar mooie jaren later, telt ons koor 22 Kjals en één vrouw. We worden begeleid door twee accordeons, een grote trom, een kleine snaretrom, een scheepsklok, een schellenring en een klepperklomp.
Het repertoire bestaat inmiddels uit bijna 70 nummers (Oudhollandse liedjes, zeemansliederen, medleys) die we ( bijna allemaal) van buiten kennen.
Het zal ons een waar genoegen zijn ze u ten gehore te brengen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment